zsp1olkusz@op.pl +48 32 643 36 98

Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1
w Olkuszu

O nas

"Celem społeczności Zespołu jest niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży. Wszelkie działania służą kształtowaniu sfery fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i duchowej młodego człowieka".

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych jest szansą daną uczniom na rozwijanie zainteresowań i zdolności oraz stworzeniem możliwości zagospodarowania wolnego czasu.

Baza Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1:

  • każda klasa posiada wlasną salę lekcyjną,
  • kompleks sportowy: sale gimnastyczne, rytmiki, sala lekkoatletyczna z nowoczesną bieżnią, pływalnia, zespół boisk,      skocznia, ścianka wspinaczkowa,
  • pracownie komputerowe,
  • świetlice szkolne,
  • stołówkę przedszkolną i szkolną,
  • sale do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i logopedycznych,
  • windy, sanitariaty przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • bibliotekę z czytelnią multimedialną.

Budynek naszej szkoły jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
W klasach integracyjnych obok dzieci zdrowych uczą się dzieci niepełnosprawne. Pracują razem, aby nauczyć się wzajemnego kontaktu. Uczniowie zdolni podlegają takiej samej trosce pedagogicznej jak uczniowie niepełnosprawni.
Dzieci pracują pod opieką pedagogów i psychologa z wykorzystaniem metod i środków uwzględniających nierównomierny poziom rozwojowy grupy oraz indywidualne potrzeby dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.
Uczniowie zdrowi i niepełnosprawni są dowożeni nawet z odległych, sąsiednich gmin.

DYREKCJA

mgr Tomasz Tomsia

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1

mgr Joanna Szotek

Zastępca dyrektora
ds. dydaktyki

mgr Sylwia Konik

Zastępca dyrektora
ds. wychowania i kształcenia specjalnego

mgr Barbara Opiela

Zastępca dyrektora
ds. Przedszkola Nr 9

mgr Marcin Bujas

Zastępca dyrektora
ds. sportu i obiektów sportowych

mgr Stanisław Gocek

Kierownik gospodarczy
 

Galeria

DOKUMENTY

STATUT

Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu

2021
REKRUTACJA

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Olkuszu

PODRĘCZNIKI

Szkolny Zestaw Podręczników - rok szkolny 2020/2021

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Plan postępowań o udzielenie zamówień

KONTAKT

Adres

ul. Jana Kochanowskiego 2, 32-300 Olkusz

Tel/Fax

(32) 643 36 98

E-mail

zsp1olkusz@op.pl